Growing Trees Network Foundation S/I og konceptet Folkeskoven.dk

Konceptet Folkeskoven.dk gør det muligt for borgere, foreninger, organisationer og virksomheder, at bidrage til rejsning af fredskov i Danmark via køb af træer. Samarbejdsaftaler med danske kommuner og staten sikrer, at donerede træer plantes som fredskov over grundvandsressourcer, inklusiv 3 års etableringspleje. Den enkelte kommune, eller staten ejer skoven, samt står for, og bekoster den fremtidige drift.

Pris pr. træ kr. 14. Tilskud til kommunen fra Growing Trees Network er kr. 12. Købte træer indbetales via online betaling eller bankoverførsel til bankkonto i Folkesparekassen.

Efter anlæggelse pålægges Folkeskovene fredsskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven.

Kommunen eller staten står for planlægning og anlæggelse af skoven. Se yderligere på www.folkeskoven.dk

Co-creation samarbejdspartnere
Virksomheder som har doneret