Donér til jordopkøb - kr. 500

Donér til jordopkøb - kr. 500

Pris ved 1 stk.
500,00  DKK
  
Growing Trees Network Foundation S/I er godkendt af skattevæsenet, og derfor er alle donationer fra privatpersoner op til kr. 16.300 (2019) fradragsberettige.

Opgiver du dit CPR. nr. i bestillingsforløbet, og sørger vi for at værdien af din donation bliver opgivet til skattevæsenet ved årets udgang. Du skal ikke foretage dig noget.

Ét af formålene med Growing Trees Network Foundation, er som anført i §2.i vedtægterne:

At yde finansiel støtte til kommunernes og statens jordopkøb i områder med særlige drikkevandsinteresser for hurtigere etablering af beskyttende folkeskov.

Hverken du eller Growing Trees Network Foundation bliver lodsejere. Fuldstændig som ved donation af træer, videregives 90% af din donation til kommunen eller staten til opkøb af den nødvendige jord til sikring af vores rene drikkevand. Dette er sikret i vores samarbejdsaftale med dem.

Af en skovrejsning udgør opkøb af jord ca. 2/3 af den samlede udgift. En udgift som kommunerne og staten afholder, dog i nogle tilfælde i samarbejde med de lokale vandværker. Din donation er ikke til et specifikt område, men til et sted i Danmark som Growing Trees Network Foundation vurderer at pengene har størst mulig effekt ift. grundvandsbeskyttelse.

Dit bidrag kan dermed være med til at sikre, at skovrejsning til sikring af vores rene drikkevand i Danmark, kommer til at gå endnu hurtigere.
Co-creation samarbejdspartnere
Virksomheder som har doneret