Donér kr. 350 - du planter 25 træer

Donér kr. 350 - du planter 25 træer

 • Vælg stat / kommune
 • Vælg plantested
  Pris ved 1 stk.
  350,00  DKK
    
  Når du donerer træer, får du med ordrebekræftelsen tilsendt et Folkeskovscertifikat.

  Alle donationer fra privatpersoner op til kr. 16.300 (2019) fradragsberettige.

  Opgiver du dit CPR. nr. i bestillingsforløbet, så sørger vi for at værdien af din donation bliver opgivet til skattevæsenet ved årets udgang. Du skal ikke foretage dig noget.

  Prisen pr. træ doneret via folkeskoven.dk er altid kr. 14,00, heraf sendes minimum kr. 12,00 direkte videre til kommunen/Naturstyrelsen til finansiering af:

  - Klargøring af jord og tilplantning af skovområde (ca. 4.000 træer pr. hektar)
  - Eventuel hegning
  - 3 års etableringspleje, med garanti for at træer der ikke overlever de 3 første leveår, erstattes af nye.

  Folkeskovene får status af Fredsskov, og kommunen/Naturstyrelsen betaler efterfølgende for vedligeholdelsen af skoven. De nye Folkeskove hjælper til:
  - Sikring af rent drikkevand.
  - Reduktion af CO2.
  - Skabelse af nye rekreative områder til gavn for natur, dyr og mennesker.
  - Klimasikring af byer (modvirke hurtig afstrømning af nedbør).

  Træer, doneret gennem Folkeskoven.dk, er blandede løvtræer og frugttræer som plantes på kommunal/statslig jord over grundvandsressourcer. Kommunen/Naturstyrelsen bestemmer, i samarbejde med deres skoventreprenør hvilke trætyper det er mest hensigtsmæssigt at plante under hensyntagen til jordbundsforhold og ønsker/krav til skovens indretning.
  Co-creation samarbejdspartnere
  Virksomheder som har doneret