CO2 reduktion

CO2 reduktion er kampen mod global opvarmning!
Skovene har en vigtig regulerende effekt i forhold til atmosfærens indhold af CO2. En del af den menneskeskabte klimaforandring skyldes, at store skovområder verden over er forsvundet. Træerne binder CO2 fra luften og lagrer den i veddet, som først igen bliver frigivet, når træer afbrændes eller nedbrydes. Ved at plante nye Folkeskove lagres en langt større del af atmosfærens CO2, hvorved den globale opvarmning modvirkes.

Et hugstmodent træ lagrer i snit 5 tons CO2. Til sammenligning udleder vi dansker vi danskere ca. 12 ton CO2 om året, og 1 ton CO2 svarer til udslippet fra 430 liter benzin. Ved at plante nye skove vil vi kunne lagre en større mængde CO2, og dermed gøre luften omkring os renere.

Neutraliser din bils CO2 udledning
En almindelig personbil udleder hvert år ca. 2 - 4 tons CO2. Planter du som bilejer minimum 20 træer årligt, gør du - over år - driften af din bil CO2 Neutral+. Du reducerer på sigt mere end din bil udleder. Produktnavn: CO2 Neutral+ personbil

Neutraliser din varebil CO2 udledning
En varebil udleder hvert år ca. 10 - 12 tons CO2. Planter du som bilejer minimum 50 træer årligt, gør du - over år - driften af din varebil CO2 Neutral+. Du reducerer på sigt mere end din varebil udleder. Produktnavn: CO2 Neutral+ varebil

Neutraliser din husstands CO2 udledning
En gennemsnits husstand udleder hvert år ca. 12-15 tons CO2. Planter du minimum 50 træer årligt, gør du - over år - din husstand CO2 Neutral+. Du reducerer på sigt mere end din husstand udleder. Et hugstmodent træ på 50-70 år binder ca. 5 ton CO2. Produktnavn: CO2 Neutral+ husstand

Hvad kan jeg ellers CO2 neutralisere?
Megen dagligdags adfærd udløser CO2 udledning. Har du overvejet at CO2 neutralisere:
  • Rejser med fly / bus / tog / færge?
  • Brugen af din motoriserede plæneklipper?
  • Sejlads i din motorbåd?
  • Knallerten?
  • Transport af varer og ydelser?
Du kan vælge at neutralisere din CO2 udledning ved at plante træer i nye folkeskove.

Planter du flere træer end hvad der neutraliserer din CO2 udledning, kalder vi det Positive Impacts. Gør vi alle bare lige lidt mere end at neutralisere, kan vi være med til at sætte et positiv aftryk på på naturen til glæde for kommende generationer. 
Co-creation samarbejdspartnere
Virksomheder som har doneret