CO2 reduktion

CO2 reduktion er kampen mod global opvarmning!
Skovene har en vigtig regulerende effekt i forhold til atmosfærens indhold af CO2. En del af den menneskeskabte klimaforandring skyldes, at store skovområder verden over er forsvundet. Træerne binder CO2 fra luften og lagrer den i veddet, som først igen bliver frigivet, når træer afbrændes eller nedbrydes. Ved at plante nye Folkeskove lagres en langt større del af atmosfærens CO2, hvorved den globale opvarmning modvirkes.

Hvad kan jeg ellers CO2 neutralisere?
Megen dagligdags adfærd udløser CO2 udledning. Har du overvejet at CO2 reducere:
  • Rejser med fly / bus / tog / bil / færge?
  • Brugen af din motoriserede plæneklipper?
  • Husstandens forbrug (strøm, opvarmning, mad, tøj, internet
  • Sejlads i din motorbåd?
  • Knallerten?
  • Transport af varer og ydelser?
Du kan vælge at reducere din CO2 udledning ved at plante træer i nye folkeskove.

FN anbefaler, at for at vi kan dæmme op for verdens CO2 udledning og global opvarmning, skal alle lande i verden tilplante hvad der svarer til 25% af deres areal med skov. I Danmark er vi oppe på omkring 15% skov, så for at nå op på de 25%, ser regnestykket således ud:

Danmarks areal: 43.098 km2, svarende til 4.309.800 ha.
Nuværende skovareal: 15%
Skal tilplantes for at nå FN verdensmål: 10%, svarende til 430.980 ha
I Danmark tilplantes en skov med i gns 3.200 træer pr. hektar (inkl. stier, søer, lysåbne arealer, rekreative områder etc.)
Antal træer der skal plantes ialt: 430.980 x 3.200 = 1.379.136.000
Antal indbyggere i Danmark (2017): 5.770.000

For at nå op på FN's anbefalede 25%, skal hver dansker plante: 1.379.136.000 / 5.770.000 = 239 træer

Så hvis hver dansker planter 10 træer pr. måned over de næste 2 år, så er vi i mål med træerne.

Det skal dog her nævnes, at anskaffelsen af jorden er klart den største udgift og udgør 2/3 til 3/4 af den samlede udgift ved anlæggelsen af en skov. En udgift som kommunerne, vandværkerne og Naturstyrelsen fholder, og som igen afhænger af hvor villige jordbesidderne er til at afstå jorden til skovrejsning.
Co-creation samarbejdspartnere
Virksomheder som har doneret