Få fradrag for din donation til Growing Trees Network Foundation S/I
 
Private kan få fradrag for donationer op til:

kr. 16.300 i 2019.
En forudsætning for at få fradrag for din donation, er at du opgiver dit CPR.nr. når du går "til kassen". Når året er omme indberetter vi alle donationer til Skat, så du skal derfor ikke foretage dig noget. 

Growing Trees Network Foundation S/I står ikke på Skat's seneste liste over foreninger godkendt til fradrag (se http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061734). Det skyldes, at vi tilbage i 2017 ikke opfyldte kravene med minimum 100 bidragsydere af over 200 kr. Årsagen var den enkle, at vi ingen nye skovrejsninger havde i 2017 og derfor ikke mange donationer. Det betyder, at vi I år blot skal søge om tilladelsen igen, men kan først søge når vi har de 100 bidragsydere. Derefter, og med et halvt års forsinkelse, vil vi igen fremgå af listen over foreninger/virksomheder med skattefradrag for donationer.


Vi opfyldte så rigeligt minimumsbetingelserne for 2018 og alle donationer er indberettet.

Regnskab
Seneste regnskab er altid tilgængelig på her på hjemmesiden.
Co-creation samarbejdspartnere
Virksomheder som har doneret